771001
2" Amaryllis
White

771173
2" Capri Silk Dupioni
Aqua

771173
2" Capri Silk Dupioni
Black

771173
2" Capri Silk Dupioni
Fuchsia

771173
2" Capri Silk Dupioni
White

771241
2" Milano Silk
Dots

771241
2" Milano Silk
Houndsooth

771297
2" Silk Polka Dot
Black

771297
2" Silk Polka Dot
White

771301
2" Euro Cotton
Blue

771301
2" Euro Cotton
Orange

771303
2" Hamamatsu Umbrella
Blue

771303
2" Hamamatsu Umbrella
Purple

771304
2" Tokyo Blossom
Black

771304
2" Tokyo Blossom
Purple

780708
4" Vanda Orchid
Lime

780708
4" Vanda Orchid
Pink

780708
4" Vanda Orchid
White

780713
4" Tiger Lily
Fuchsia

780713
4" Tiger Lily
Orange

2